?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.119.2018.BB)

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektroniczej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

 

2019-01-22 12:26:32
"Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich" - znak sprawy: WZP.271.1.137.2018.UM

2019-01-21 13:18:01
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu 3. Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.128.2018.MT)

2019-01-18 14:12:58
Część 1 - Kontrakt 9 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Upadowej i Wileńskiej w Sosnowcu", Część 2 - Kontrakt 10 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Bronowej i Węglowej w Sosnowcu” oraz Część 3 - Kontraktu 11 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu” na odcinku pomiędzy budynkami 7-33 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej i Boczną w Sosnowcu”, w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - Etap III" (znak sprawy: WZP.271.1.98.2018.BB )

Informacja dotycząca "Załącznika nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa"

Do dekompresji (rozpakowania) powyższej dokumentacji proszę użyć darmowego oprogramowania "7zip". Program można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org/

W celu poprawnego rozpakowania "Załącznika nr 3 do SIWZ-Dokumentacja projektowa" spakowanych w formacie "7z" i zawartych w plikach *7z.001 do *7z.007, proszę o pobranie wszystkich załączników i rozpakowanie ich programem umożliwiającym ich dekompersję. Dekompresję proszę rozpocząć od pliku *7z.001

2019-01-18 11:36:54
Zadanie I - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie Ostrowy Górnicze w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III” Zadanie II - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu” (w ulicy: Starzyńskiego, Metalowej, Klubowej, Górnej, Juliuszowskiej, Feliks – bocznej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej, Maczkowskiej, Niecałej); w ramach zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III” WZP.271.1.3.2019.KM

2019-01-16 12:17:35
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grota - Roweckiego - Część I, w ramach zadania pn.: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych. Budowa ścieżek rowerowych - znak sprawy : WZP.271.1.127.2018.JS

Zamawiający informuje, że środek komunikacji elektronicznej, służący do komunikacji Zamawiajacy - Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod poniższym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień: 18.12.2018r. godz. 12:00

2019-01-16 11:27:17
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec i jej jednostek orgnizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy WZP.271.1.116.2018.JS

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 23.11.2018 r. godz. 10:00

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 30.11.2018r. godz. 10:00

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 06.12.2018r. godz. 10:00

2019-01-16 09:54:42
"Dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi" - znak sprawy: WZP.271.1.134.2018.JŁ

2019-01-09 13:02:46
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości (znak sprawy: WZP.271.1.122.2018.SW)

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektroniczej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

 

2019-01-09 12:06:54
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza” ( znak sprawy: WZP.271.1.75.2018.BB)

2019-01-07 14:58:19