?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji punktu do zbierania odpadów w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka (działka nr 613 obręb 12 Sosnowiec – po podziale dz. nr 4622 obręb 0012 Sosnowiec).

2018-10-16 14:32:53
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu: informacje o depozytach.

2018-10-16 14:25:58
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 3728 obręb 0005 Ostrowy Górnicze z działkami sąsiednimi - ul. Niecała 9G.

2018-10-16 14:22:11
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.779.2018

2018-10-15 15:09:52
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1322.2018

2018-10-09 14:27:45
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, znak GL.RUZ.421.195.2018.TS

2018-10-08 16:49:58
Obwieszczenie

2018-10-05 19:10:11
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7820.44.2018 o wydaniu decyzji nr 19/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania “Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu – etap I rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza, droga krajowa.

2018-10-04 14:26:22
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 2822/13 z działką 2638/1 obręb 0003 (skrzyżowanie Al. Paderewskiego z Łomżyńską).

2018-10-03 14:45:36
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 2822/13 z działką 2639/1 obręb 0003 (skrzyżowanie Al. Paderewskiego z Łomżyńską).

2018-10-03 14:43:47