?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin”.

2018-12-12 13:56:25
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin”.

2018-12-12 13:55:30
Informacja dotycząca listy szkół, które uzyskały wsparcie finansowe z programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2018

2018-12-11 15:22:20
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 224 na działce nr 5228 w Sosnowcu przy ul. 11 Listopada 77A, polegająca na wymianie dystrybutorów paliw wraz z montażem rurociągów ssawnych”.

2018-12-11 14:10:28
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7821.20.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. dot. inwestycji drogowej “Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza – klasa Z z ul. Wiejską – klasy L w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury technicznej”.

2018-12-10 16:26:46
Wykaz wszystkich punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Sosnowca wraz z informacją dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy prawnej.

2018-12-07 11:06:30
Terminy Narad Koordynacyjnych WGG na 2019 rok.

2018-12-06 14:42:11
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 733 obręb 0007 Porąbka z działkami sąsiednimi (przy ul. Wiejska 1a).

2018-12-06 14:41:07
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 349 obręb 0007 Porąbka z działkami sąsiednimi (przy ul. Dąbrowska).

2018-12-06 14:40:07
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 154 obręb 0009 z działkami sąsiednimi (przy ul. Rolnicza 32).

2018-12-06 14:39:10