?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.888.2018

2018-08-13 16:09:02
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 11/2018 z dnia 07.08.2018r, znak WGK-ROŚ.6220.1.12.2018.AK, zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 22/2017 z dnia 02.11.2017r., znak WŚR-I.6220.1.19.2017.AK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie lakierni wraz ze strefą przemysłową w obrębie istniejącego zakładu produkcji konstrukcji stalowych Przedsiębiorstwo Budowlane „Budirem”, zlokalizowanego w Sosnowcu, przy ul. Kosynierów 34a, na działkach ewidencyjnych 1825/30 i 1825/31”

2018-08-09 15:17:12
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „MOGĘ WSZYSTKO - PROJEKT GODZENIA RÓL SPOŁECZNYCH Z ZAWODOWYMI - II EDYCJA” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie: 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT

2018-08-09 14:19:27
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Zakładu przy ul. Mikołajczyka 25 w Sosnowcu

2018-08-06 17:07:04
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.953.2018

2018-08-06 17:04:08
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.953.2018

2018-08-06 17:02:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec”

2018-08-03 11:35:11
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.782.2018

2018-08-02 12:39:43
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.797.2018

2018-08-02 12:38:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin”.

2018-08-01 14:43:05