?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach umarzających postępowania odwoławcze od decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 21/2017 z dnia 16 października 2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu zabudowy budynków usługowo-mieszkaniowych oraz budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną i układem wewnętrznym komunikacyjnym z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 6883 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.”

2018-02-23 12:46:03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4210.39.2016.AS2.22 z dnia 20 lutego 2018 roku

2018-02-23 12:16:50
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4210.39.2016.AS2.21 z dnia 20 lutego 2018 roku

2018-02-23 12:15:38
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki 2718 obręb 0009 ul.Saturnowska.

2018-02-20 15:23:04
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dz.2442 obręb 0006 ul.Kleeberga 6,8.

2018-02-20 15:22:09
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki 4577/2 obręb 0010 ul.Klimontowska 72.

2018-02-18 17:08:00
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki 5130 obręb 0011 ul.1 Maja 14.

2018-02-15 15:10:30
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki 1577 obręb 0009 ul.Zimowa 2.

2018-02-14 15:16:52
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy dz. 694 obręb 0004 Kazimierz ul.Kasprowicza 15.

2018-02-14 15:15:53
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.1.24.2017 z dnia 8 lutego 2018 roku.

2018-02-14 15:01:39