?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lotników i Piwnika Ponurego w Sosnowcu

2019-01-22 14:00:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Wąskiej w Sosnowcu

2019-01-22 13:57:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ciepłociągu – rejon ulic: Niepodległości, Patriotów, Strażackiej, Łącznej, Lotników

2019-01-22 13:55:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – „budowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 7221, 7223, 7227, 7228, 7231, 7235, 7240, 7284, 7287 ob. 0009 przy ul. Piwnika – Ponurego w kierunku ul. Zilingera w Sosnowcu”.

2019-01-22 13:54:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Nowej w Sosnowcu

2019-01-21 15:05:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Łukasiewicza w Sosnowcu

2019-01-21 15:04:33
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Maczkowskiej w Sosnowcu

2019-01-18 11:43:50
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci wodociągowej przy ul. Maczkowskiej w Sosnowcu

2019-01-18 11:41:53
obwieszczenie publiczne o wydanej w dniu 14.01.2019 r. decyzji nr 5/19/X o wygaszeniu decyzji nr 39/18/W-Cp z dnia 09.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej TBS 53599 – budowa wieży stalowej na działce nr ew. 2174/1 obręb Klimontów przy ul. Traugutta w Sosnowcu.

2019-01-16 14:29:21
Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci gazowej wysokiego ciśnienia w rejonie ul. Małe Zagórze, 3 Maja w Sosnowcu

2019-01-15 14:29:47