?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce 24, 72/5, 72/6, 83/8, 83/10 ob. 0008, przy ul. Kolonia Wągródka w Sosnowcu.

2018-02-14 14:52:03
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci i przyłączy wodno - kanalizacyjnych na działce 2107/17, ob. 0003, przy ul. Bora - Komorowskiego w Sosnowcu.

2018-02-09 12:52:16
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Bora Komorowskiego, dz. 2107/17, obręb 0003

2018-02-08 14:30:29
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na działce 2524, ob. 0011 przy ul. Modrzejowskiej w Sosnowcu.

2018-02-06 14:40:32
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na działce 2804, ob. 0011 przy ul. Modrzejowskiej w Sosnowcu.

2018-02-06 14:39:22
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach 5567, 5928, 5929, ob. 0009, przy ul. Dąbrowszczaków w Sosnowcu.

2018-02-01 14:55:36
Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej na działkach nr 1258, 2198, 2726, 2730, 2731, 2733, 3155, 3472, 3474, 3517, 3565, 3568, 3569, 3571, ob. 0010; dz. 3257, ob. 0009; dz. 29, 38, 89, ob. 0011 przy ul. Staszica, Okrzei, Piotrowskiej i Chemicznej w Sosnowcu.

2018-01-30 15:14:40
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach 1267/16, 1267/5, 1267/31, 1265, 1261/1, ob. 0006, przy ul. Dobrzańskiego w Sosnowcu.

2018-01-30 15:13:27
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach: 4716, 4717, ob. 0010 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.

2018-01-26 12:39:48
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej na działkach: 4716, 4717, 6883, ob. 0010 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.

2018-01-26 12:39:01