?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-13 13:47:07 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Stalowej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-13 13:45:48 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Podjazdowej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-13 13:43:24 Dzierżawy i wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości - przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: - ul. Lubelska – część działek ozn. geod. jako nr 2247/4, 2250/10 obręb 0003 Zagórze - ul. Wagowa – część działki ozn. geod. jako nr 818/4 obręb 0004 Kazimierz - ul. Wojska Polskiego – część działki ozn. geod. jako numer 813 obręb 0012 Sosnowiec - Al. Zwycięstwa – część działki ozn. geod. jako numer 2143 obręb 0011 Sosnowiec - ul. Nowa – część działek ozn. geod. jako nr 100/1, 285/1 obręb 0004 Kazimierz Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-13 13:41:02 Pozostałe wykazy i ogłoszenia / Bezprzetargowa sprzedaż gruntu położonego przy ul. Walerego Wróblewskiego Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-12-13 13:00:16 KOMISJA OŚWIATY / POSIEDZENIE NR 52/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 8.11.2018 Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2018-12-13 12:56:04 KOMISJA OŚWIATY / POSIEDZENIE NR 52/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 8.11.2018 Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2018-12-13 12:53:42 KOMISJA OŚWIATY / POSIEDZENIE NR 52/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 8.11.2018 Joanna Lis-Bratek Edycja artykułu
2018-12-13 10:05:49 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 35 w Sosnowcu" (znak sprawy: WZP.271.1.136.2018.MW) Magdalena Wyględacz Publikacja artykułu
2018-12-12 15:14:44 Kadencji 2018-2023 / Piotr Ociepka Grażyna Mania Edycja artykułu
2018-12-12 14:45:56 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Wykonanie dokumentacji przyrodniczej dotyczącej stanu zachowania oraz wskazań dotyczących koniecznych prac w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego "Torfowisko Bory" wraz z obszarem Natura 2000 oraz użytku ekologicznego "Śródleśne łąki w Starych Maczkach"- znak sprawy: WZP.271.1.121.2018.JŁ Urszula Mysior Edycja artykułu