?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-23 15:18:24 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Urszula Mysior Edycja artykułu
2018-05-23 15:17:41 Sprzedaż mieszkań i nieruchomości w trybie bezprzetargowym / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-05-23 15:16:15 Informacje Wydziału Administracji Architektoniczno -Budowlanej / Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej na dz.3253, 3417, 2884, 2664, 2241/2 ob. 0012, budowy sieci wodociągowej na dz. Nr: 3045, 3044, 2878, 2674, 2677/2 ob. 0012 oraz budowy przyłącza wodociągowego na dz. Nr: 3043 ob. 0012 przy ul. Śliwki w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-05-23 15:15:11 Obwieszczenia / obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieć wodociągowa ul. Chemiczna Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-05-23 15:11:55 Urząd Miasta - zamówienia do 30 tys. euro / Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zatrudnienia Pośrednika Wolontariatu dla projektu „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-05-23 15:10:25 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-05-23 12:48:53 Komisja Samorządności i Organizacyjna / PROTOKÓŁ NR 48/2018 Z DNIA 07.03.2018 R. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2018-05-23 12:48:01 Komisja Samorządności i Organizacyjna / PROTOKÓŁ NR 49/2018 Z DNIA 11.04.2018 R. Katarzyna Bielecka Edycja artykułu
2018-05-23 11:57:04 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich” znak sprawy: WZP.271.1.27.2018.SW Sebastian Winter Edycja artykułu
2018-05-23 11:34:28 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zagłębiowską - znak sprawy: WZP.271.1.28.2018.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu