?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-14 15:19:05 Praca - jednostki podległe / INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. technicznych w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. Krzysztof Tajer Publikacja artykułu
2018-08-14 15:00:23 KOMISJA ROZWOJU MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA / Protokół Nr 35/2013 z dnia 22.04.2013 r. Elżbieta Cichoń Edycja artykułu
2018-08-14 13:40:21 Praca w Urzędzie / I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich (2 etaty) Krzysztof Tajer Publikacja artykułu
2018-08-14 13:32:19 Jednostki Podległe / Centrum Usług Wspólnych ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych miasta Sosnowiec kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu: zadań służby BHP oraz zadań służby PPOŻ" (znak sprawy ZP/PN/01/2018) Michał Zastrzeżyński Edycja artykułu
2018-08-14 13:22:00 Ewidencja mieszkańców / WSO 07/00 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy Bartosz Cebo Edycja artykułu
2018-08-14 13:15:39 Praca w Urzędzie / I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-08-14 13:14:20 Praca w Urzędzie / I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-08-14 13:12:03 Praca w Urzędzie / I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-08-14 13:02:58 Praca w Urzędzie / I N F O R M A C J A o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich (2 etaty) Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-08-14 12:26:07 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Prace geodezyjne” - znak sprawy: WZP.271.1.60.2018.MT Marzena Tańcula Edycja artykułu