?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-22 14:15:56 Konsultacje Społeczne / konsultacji w sprawie zmiany statutu żłobka miejskiego i klubu dziecięcego-szczepienia Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:14:48 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Mapa-plany obowiązujące. Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-22 14:13:46 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Uchwała Nr 48/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północnozachodniej części dzielnicy Milowice Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 3.01.2019 r., poz. 18 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:12:14 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Uchwała Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 5.12.2018 r., poz. 7575 Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR IFIII.4131.1.106.2018 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:10:19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Uchwała Nr 957/LXX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 2.11.2018 r., poz. 6888 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:09:04 Jednostki Podległe / Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-22 14:06:31 Konsultacje Społeczne / Konsultacje społeczne projektu Uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:04:23 Konsultacje Społeczne / MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM dot. zmian w uchwale dot. usług opiekuńczych Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:02:34 Petycje wniesione do Prezydenta Miasta Sosnowca w 2019 roku / Odpowiedź na petycję w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Jedności, Kolejowej, Zdrojowej w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:00:39 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lotników i Piwnika Ponurego w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu