?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-22 14:15:56 Konsultacje Społeczne / konsultacji w sprawie zmiany statutu żłobka miejskiego i klubu dziecięcego-szczepienia Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:14:48 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Mapa-plany obowiązujące. Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-22 14:13:46 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Uchwała Nr 48/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północnozachodniej części dzielnicy Milowice Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 3.01.2019 r., poz. 18 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:12:14 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Uchwała Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 5.12.2018 r., poz. 7575 Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR IFIII.4131.1.106.2018 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:10:19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Uchwała Nr 957/LXX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 2.11.2018 r., poz. 6888 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:09:04 Jednostki Podległe / Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-22 14:06:31 Konsultacje Społeczne / Konsultacje społeczne projektu Uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:04:23 Konsultacje Społeczne / MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM dot. zmian w uchwale dot. usług opiekuńczych Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:02:34 Petycje wniesione do Prezydenta Miasta Sosnowca w 2019 roku / Odpowiedź na petycję w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Jedności, Kolejowej, Zdrojowej w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 14:00:39 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lotników i Piwnika Ponurego w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 13:57:39 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Wąskiej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 13:55:25 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ciepłociągu – rejon ulic: Niepodległości, Patriotów, Strażackiej, Łącznej, Lotników Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 13:54:12 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – „budowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 7221, 7223, 7227, 7228, 7231, 7235, 7240, 7284, 7287 ob. 0009 przy ul. Piwnika – Ponurego w kierunku ul. Zilingera w Sosnowcu”. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 13:52:06 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2019 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 13:42:18 Przetargi / Ogłoszenie o ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. jako dz. nr 5667, nr 5659, nr 5819 obręb 0010, wraz z udziałem w drodze wewnętrznej nr 5658 Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Stromej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 12:26:32 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.119.2018.BB) Beata Binkiewicz Edycja artykułu
2019-01-21 16:19:21 Konsultacje Społeczne / MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM w spr. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-21 16:16:48 Konsultacje Społeczne / MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-21 15:26:17 Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-21 15:25:13 Zgromadzenia / ZGROMADZENIE PUBLICZNE 27.01.2019 R. Bartosz Cebo Publikacja artykułu