?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-22 13:57:39 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Wąskiej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 13:55:25 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa ciepłociągu – rejon ulic: Niepodległości, Patriotów, Strażackiej, Łącznej, Lotników Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 13:54:12 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – „budowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 7221, 7223, 7227, 7228, 7231, 7235, 7240, 7284, 7287 ob. 0009 przy ul. Piwnika – Ponurego w kierunku ul. Zilingera w Sosnowcu”. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 13:52:06 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2019 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 13:42:18 Przetargi / Ogłoszenie o ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. jako dz. nr 5667, nr 5659, nr 5819 obręb 0010, wraz z udziałem w drodze wewnętrznej nr 5658 Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Stromej Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-22 12:26:32 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.119.2018.BB) Beata Binkiewicz Edycja artykułu
2019-01-21 16:19:21 Konsultacje Społeczne / MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM w spr. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-21 16:16:48 Konsultacje Społeczne / MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-21 15:26:17 Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-21 15:25:13 Zgromadzenia / ZGROMADZENIE PUBLICZNE 27.01.2019 R. Bartosz Cebo Publikacja artykułu