?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-21 15:18:40 EWA SZOTA / Dot. nieruchomości przy ulicy Szczecińskiej. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-01-21 15:08:11 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1823.2018 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-21 15:07:07 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1818.2018 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-21 15:05:53 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Nowej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-21 15:04:33 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Łukasiewicza w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-21 15:02:29 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1.2019 Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-21 13:18:01 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / "Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich" - znak sprawy: WZP.271.1.137.2018.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-01-21 13:15:20 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / "Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich" - znak sprawy: WZP.271.1.137.2018.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-01-21 10:46:10 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. remontu na ulicy Ogrodowej. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-01-21 10:38:21 PIOTR DUDEK / Dot. ustawienia i wymian wiat przystankowych. Grażyna Mania Publikacja artykułu