?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-21 10:27:05 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. ustawienia i wymian wiat przystankowych. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-01-21 10:22:32 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. uzyskania informacji na temat stanu realizacji inwestycji - 4 zapytania. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-01-21 10:20:15 ŁUKASZ KRAWIEC / Dot. remontu rowu odprowadzającego wodę deszczową z rejonu Ostrów Górniczych. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-01-21 10:16:59 PIOTR DUDEK / Dot. remontu rowu odprowadzającego wodę deszczową z rejonu Ostrów Górniczych. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-01-18 14:12:58 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu 3. Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.128.2018.MT) Beata Binkiewicz Edycja artykułu
2019-01-18 11:56:06 Praca - jednostki podległe / Nabór inspektor ds. technicznych Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-18 11:55:07 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Mapa-plany obowiązujące. Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-18 11:53:45 2019 rok / Uchwała Nr 4200 IV 17 2019 z 11.01.2019 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Sosnowca wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-18 11:53:18 PIOTR OCIEPKA / Dot. kompleksowego remontu odcinka jezdni przy ulicy Wyspiańskiego wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz remont nawierzchni chodników, dróg i parkingów przy ulicy Wita Stwosza. Grażyna Mania Edycja artykułu
2019-01-18 11:52:03 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Mapa-plany obowiązujące. Bartosz Cebo Edycja artykułu