?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 11:50:57 PIOTR OCIEPKA / Dot. kompleksowego remontu odcinka jezdni przy ulicy Wyspiańskiego wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz remont nawierzchni chodników, dróg i parkingów przy ulicy Wita Stwosza. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-01-18 11:48:13 PIOTR OCIEPKA / Dot. budowy sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 18. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-01-18 11:46:43 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - OBOWIĄZUJACY / Uchwała Nr 925/LXVII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks. Wł. Sedlaka, S. Żeromskiego Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 5.09.2018 r., poz. 5413 Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR IFIII.4131.1.80.2018 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 października 2018 r. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-18 11:43:50 Obwieszczenia / Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Maczkowskiej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-18 11:43:22 PIOTR OCIEPKA / Dot. kompleksowego remontu ulicy Lipowej. Grażyna Mania Publikacja artykułu
2019-01-18 11:41:53 Obwieszczenia / Obwieszczenie o decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – sieci wodociągowej przy ul. Maczkowskiej w Sosnowcu Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-18 11:36:54 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Część 1 - Kontrakt 9 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Upadowej i Wileńskiej w Sosnowcu", Część 2 - Kontrakt 10 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Bronowej i Węglowej w Sosnowcu” oraz Część 3 - Kontraktu 11 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu” na odcinku pomiędzy budynkami 7-33 oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej i Boczną w Sosnowcu”, w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - Etap III" (znak sprawy: WZP.271.1.98.2018.BB ) Beata Binkiewicz Edycja artykułu
2019-01-17 15:05:42 2019 rok / Uchwała Nr 4200 IV 16 2019 z 11.01.2019 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok miasta Sosnowca Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-17 14:53:35 Praca - jednostki podległe / Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu ogłasza o nabór na stanowisko “specjalista ds. administracyjnych” Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-17 14:52:03 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 stycznia 2019r., znak WOOŚ.420.100.2018.JB, informujące społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie (podniesieniu rzędnej składowiska) składowiska (kwatera B i C) przy ul. Grenadierów w Sosnowcu. Bartosz Cebo Publikacja artykułu