?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-17 14:50:47 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca, dla stron postepowania, o wycofaniu żądania dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch hal magazynowo – przemysłowych o powierzchni zabudowy 1,69ha wraz z pomieszczeniami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na dz. nr 4990 mapa 41 obręb 0009 położonej w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-17 14:48:56 Praca - jednostki podległe / Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze "księgowy" (1,00 etat) Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-17 14:48:22 Jednostki Podległe / Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Bartosz Cebo Archiwizacja artykułu
2019-01-17 14:45:59 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie o wydaniu dnia 9 stycznia 2019r. decyzji Nr 1/2019 o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 3/2018 z dnia 13 marca 2018r. znak: WGK-ROŚ.6220.1.1.2018.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu prowadzonej działalności o nowy proces tj. enkapsulacji i primerowania na terenie zakładu Saint – Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjnej 6. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-17 14:44:31 Wyniki konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2019-01-17 14:05:19 Skład Kierownictwa / Zbigniew Byszewski - Pierwszy Zastępca Prezydenta Krzysztof Tajer Edycja artykułu
2019-01-17 10:12:31 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / "Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich" - znak sprawy: WZP.271.1.137.2018.UM Urszula Mysior Edycja artykułu
2019-01-17 09:39:59 2019 / Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych Gminy Sosnowiec nr 2019 r. w zakresie robót budowlanych Michał Zastrzeżyński Publikacja artykułu
2019-01-16 14:57:17 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2018 Bartosz Cebo Edycja artykułu
2019-01-16 14:54:20 Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Podległych / Oświadczenia majątkowe składane w roku 2017 Bartosz Cebo Edycja artykułu