?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-16 12:17:35 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Zadanie I - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie Ostrowy Górnicze w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III” Zadanie II - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu” (w ulicy: Starzyńskiego, Metalowej, Klubowej, Górnej, Juliuszowskiej, Feliks – bocznej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej, Maczkowskiej, Niecałej); w ramach zadania inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III” WZP.271.1.3.2019.KM Krzysztof Maksysz Publikacja artykułu
2019-01-16 11:27:17 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grota - Roweckiego - Część I, w ramach zadania pn.: Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych. Budowa ścieżek rowerowych - znak sprawy : WZP.271.1.127.2018.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu
2019-01-16 09:54:42 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec i jej jednostek orgnizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy WZP.271.1.116.2018.JS Joanna Sarecka Edycja artykułu